top of page
Over de balans
Kwaliteitsstandaard
1. De praktijkruimte voldoet aan de eisen van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.
2. Kennis en opleiding: Ik ben erkend kinesioloog® (voor meer informatie zie: CV op de website).

3. Praktijk De Balans voldoet aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Dit houdt in:
1. het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten
2. het uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier.
3. het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden
4. het aantonen dat een cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.
5. het 20 jaar bewaren van uw dossier. 

 
3. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling
Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:
1. Vakkennis kinesiologie
2. De relatie met elkaar

 
ad. 1 Vakkennis kinesiologie
Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik de volgende basisprincipes hanteer:
Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om het individuele proces van een cliënt aan te sturen. Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.

 
De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:
Stap 1: het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel.
Stap 2: het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest;
Stap 3: het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar de kinesioloog voor is opgeleid;
Stap 4: het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest;
Stap 5: het gesprek ter de afsluiting van de sessie.
Meer informatie over kinesiologie vind u op de website van de beroepsvereniging LNVT.

 
ad. 2 de relatie met elkaar
Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.

 
4. Openheid en vertrouwen
Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen.

 
5. Verantwoordelijkheid van de cliënt
De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.
Over De Balans
Praktijk De Balans
Maureen Feldmann


Hoogvlietlaan 23
3235 BK Rockanje
Rolstoeltoegankelijk


Goed bereikbaar met openbaar vervoer en de auto. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden.

Emailadres:
jouwleveninbalans@gmail.com
Telefoonnummer:
06 - 42 66 56 88


IBAN: NL20 KNAB
0508 4944 00
t.n.v De Balans

Aangesloten bij de 
Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten
en RBCZ
 
Persoonlijke AGB-Code: 90031703
Praktijk AGB-Code:

 90010628
 
Kamer van Koophandelnummer:
24458944
bottom of page